Name: TERenlen

Email: fitness.gym1@bigmir.net

Phone No.:

Message:
1.1. Громадська організація «АГЕНЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» (у подальшому – “Організація”) є добровільним громадським об’єднанням,
яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку.
1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,
іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та іншими документами, які затверджені відповідно до Статуту та чинного
законодавства України.
1.3. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним
законодавством України.
1.4. Членами організації є особи, об’єднані на основі спільних інтересів та за професійною ознакою, для реалізації мети (цілей),
передбачених цим Статутом, і які у передбаченому Статутом порядку вступили до Організації.

[url=https://transparency.agency/video]Національне антикорупційне бюро[/url]

[url=https://transparency.agency/text/strategia-rozvitku]Антикоррупционная служба – Главная страница[/url]

[url=https://transparency.agency/text/pro-nas]новости Национального бюро[/url]

[url=https://transparency.agency]Фискальная служба Украины[/url]

[url=https://transparency.agency/text/spivpraca]Знешкодити та запобігти[/url]

[url=https://transparency.agency/text/pro-nas]Національне антикорупційне бюро[/url]

[url=https://transparency.agency/text/pro-nas]Национальное Бюро по противодействию коррупции[/url]

[url=https://transparency.agency/text/statut-agencia]Национальное бюро О противодействии коррупции[/url]

[url=https://transparency.agency]Знешкодити та запобігти Бюро по борьбе с коррупцией[/url]
[url=https://transparency.agency]Государственная служба и противодействие коррупции[/url]